Jamaer architecten

Stadsvernieuwingproject - voorstudie

Stadsvernieuwingproject - voorstudie

DC Vaart

type: Handel, Projectmanagment, Wonen

Nieuwbouw appartemente op de oude site van Banden de Condé te Hasselt.  Heraanleg van het kruispunt met de Vaartstraat waarbij een groen plein gecreëerd wordt.  Vaarstraat wordt zo een belangrijke toegang tot de site van de blauwe boulevard.

Archief